drorthoway.com

BANJALUKA: Predavanje za ljekare porodične medicine na temu: ˝Celliant terapija u liječenju i rehabilitaciji˝

Predavač: Prim. dr Ljubica Jelovac