drorthoway.com

TESLIĆ: Predavanje za fizijatre na temu: ˝Celliant terapija u liječenju i rehabilitaciji˝

Predavač: Mr Sc Med dr Lazić Milić, spec. fizijatar