drorthoway.com

ZVORNIK: Predavanje za fizijatre na temu: ˝Celliant terapija u liječenju i rehabilitaciji˝

Predavači: Prim. dr Danijel Atijas i Mr. Sc. Med. dr Lazić Milić, fizijatar